Instal·lacions i posades en funcionament de sistemes contra incendis i control de fums

La nostra tradició instal·ladora ens permet executar obres de qualsevol complexitat tècnica, i en conjunció amb la nostra alta especialització, ens permet oferir als nostres clients les solucions de protecció contra incendis tècnicament més innovadores.


Com ho fem?

A fi de garantir un correcte i eficaç funcionament dels sistemes de protecció contra incendis i control de fums, concebem els nostres serveis d’instal·lació i posada en funcionament de la següent manera:

1.
Posem a la teva disposició a un dels nostres Project Manager què estarà al teu costat en cada una de les fases de l’obra.
2.
Els nostres Engineering Specialists revisaran tècnicament el projecte d’instal·lació de sistemes de protecció contra incendis a executar.
3.
La nostra oficina tècnica prepararà la documentació necessària per a executar correctament la instal·lació i posada en funcionament dels sistemes de protecció contra incendis.
4.
Us assignarem a un Operations Supervisor qui dirigirà i supervisarà la instal·lació en terme de qualitat i terminis, a més, seleccionarà l’equip tècnic qualificat en funció del tipus d’instal·lació de sistemes de protecció contra incendis per a que executi l’obra.
5.
Els nostres Tech Specialists realitzaran la posada en funcionament de les instal·lacions verificant que els sistemes contra incendis quedin operatius per a actuar en cas d’incendis segons els requisits del projecte, tenint en compte al interacció de tots els sistemes que conformen la instal·lació de protecció contra incendis.
6.
T’entreguem la instal·lació juntament amb la documentació tècnica segons la legislació vigent que acredita el compliment dels requisits de dels sistemes de protecció contra incendis instal·lats.

Quin tipus d’instal·lacions de protecció contra incendis realitzarem?

SISTEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS

Sistemes de detecció i alarma d’incendis Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis Sistemes d’hidrants contra incendis Extintors d’incendis
Sistemes de boques d’incendis equipades (BIE) Sistemes de columna seca Sistemes fixes d’extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada Sistemes fixes d’extinció per aigua nebulitzada
Sistemes fixes d’extinció per escuma física Sistemes fixes d’extinció per pols Sistemes fixes d’extinció per agents extintors gasosos Sistemes fixes d’extinció per aerosols condensats
Exutoris/Airejadors per a la evacuació natural de fums per flotabilitat Compartimentació de fums d’incendis Ventiladors per a l’evacuació mecànica o forçada de fums Lluminàries d’emergència

SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS

CONEIX ALGUNA DE LES NOSTRES INSTA·LLACIONS REALITZADES

Per què Prefire?

Les dades ens avalen

0

Instal·lacions

0

Anys d'

experiència

Gran tradició instal·ladora

EXPERIÈNCIA
Llarga experiència en instal·lacions d’alta exigència, compromís i compliment de seguretat.
SOLVÈNCIA
Alta solvència tècnica i econòmica per afrontar projectes de gran envergadura.
INTERACTIVITAT
Valorada capacitat de coordinació i convivència amb indústries d’altres àmbits.
QUALITAT
Complint desde fa anys amb els requisits del RIPCI:
  • PREFIRE està habilitada com a empresa Instal·ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en totes les seves àrees (RASIC)
  • Disposem desde l’any 2008 d’un sistema de gestió d qualitat de totes les nostres àrees de treball segons norma ISO 9001
PROXIMITAT
La nostra presència en tot el territori nacional ens permet oferir proximitat i agilitat en els nostres serveis.
QUALIFICATS
Com a empresa qualificada, les instal·lacions que executem es sotmeten de forma voluntària a auditories periòdiques per CEPREVEN.
PARTNERS
Col·laborem amb fabricants líders d’equips i sistemes de protecció contra incendis.
CONEIXEMENT
Formació contínua del nostre equip multidisciplinari.
UNITAT
Coordinació continua entre enginyeria i muntatge.
SEGURETAT
Disposem d’un departament de Prevenció de Riscos Laborals dedicat a garantir la seguretat de les nostres feines.
ESPECIALISTES
Dominem la normativa nacional i internacional d’instal·lacions de sistemes contra incendis.

Els nostres especialistes a la teva disposició

PREFIRE posa a la teva sencera disposició a persones que serán els culpables de fer realitat els disseny d’enginyeria que s’elaboren previament. El seu compromís i il·lusió és el que millor defineix al gran equip d’instal·ladors que conformen la nostra empresa.

a clock

BUSINESS UNIT DIRECTOR

Amb una òptica 360 garanteix que a cada moment podem oferir-te les solucions d’enginyeria i instal·lacions contra incendis més retadores.

a clock

PROJECT MANAGER

Desde la fase de disseny fins a l’execució de l’obra serà el teu company de viatge ja que serà qui conegui cada petit i gran detall del teu projecte contra incendis.

a clock

ENGINEERING SPECIALIST

Grans especialistes de l’enginyeria i l’ofici de prevenció i protecció d’incendis responsables d’implementar el seu know-how per fer que el teu projecte sigui eficaç, eficient i viable.

a clock

OPERATIONS SUPERVISOR

La seva capacitat innata d’anticipar-se a qualsevol situació i el seu caràcter resolutiu ens permet dur cap endavant la teva obra de forma ràpida complint amb els més alts estàndards de qualitat.

a clock

TECH SPECIALIST

Especialistes i grans coneixedors de les prestacions contra incendis dels equips d’instal·lats que estaran al teu costat durant la posada en funcionament de la teva instal·lació per a garantir que es compleixin amb tots i cadascun dels requisits del teu projecte.

Les nostres insignies

  • Qualificació CEPREVEN com a instal·lador acreditat de Sistemes d’extinció d’incendis per Aigua – Escuma
  • Qualificació CEPREVEN com a instal·lador acreditat de Detecció automàtica d’incendis
  • Qualificació CEPREVEN com a instal·lador acreditat de Sistemes d’extinció d’incendis per Aigua – Ruixadors Risc Ordinari RO
  • Qualificació CEPREVEN com a instal·lador acreditat de Sistemes d’extinció d’incendis per Aigua – Ruixadors Risc Extra RE
  • Qualificació CEPREVEN com a instal·lador acreditat de Control de Fums – Flotabilitat/Escombrat
  • Sistema de gestió de qualitat ISO 9001
  • Acreditació com a empresa instal·ladora de Sistemes de Protecció contra Incendis (RASIC)
  • Classificació com a Contractista d’Obres per a l’Administració Pública (K9)
VEURE TOTES LES NOSTRES ACREDITACIONS

Més serveis de Prefire: Mantenimient d'instal·lacions

saber més