Referències

L'Abocador de Lloret aposta per les solucions en airadors CI-System PREFIRE

  • some alt
  • some alt

PREFIRE realitza el projecte d'instal.lació del sistema de control de temperatura i evacuació de fums (SCTEH) en la nova nau de l'Abocador de Lloret.

Després d'efectuar conjuntament amb l'enginyeria del projecte el càlcul i el disseny del Sistema de Control de Temperatura i Evacuació de fums (SCTEH) segons la norma UNE 23585, i de què s'escollis el sistema PREFIRE-LAMILUX CI-System F100 per ser l'únic exutori en el mercat que compleixi amb la Norma UNE EN 12101-2 (exutoris) i la UNE EN 1873 (Claraboies); PREFIRE ha efectúat la instal.lació d'aquests sistemes a l'Abocador de Lloret (Girona) on, a més, els equips han estat fabricats amb la cúpula de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), ja què és el material més adequat per soportar ambients corrosius com aquest.

Els exutoris amb obertura i tancament mitjançant un sistema neumàtic i activació mitjançant un quadre de control de CO2 connectat al sistema de detecció d'incendis, inclou un fusible tèrmic d'obertura d'emergència en cas què els sistemes automàtics de detecció no haguessin actuat.