Referències

Es dota la nau Farré Logistics de Caldes de Malavella d'Exutoris CI-System F100

S'instal.len 6 exutoris CI-System F100 per a la evacuació de fums en cas d'incendis amb alta eficiencia energètica amb el magatzem de logística de Farré Logistics.

La divisió PREFIRE STOLA va considerar convenient dotar a la nau de producció d'exutoris CI-System F100 ja que estan especificament dissenyats per aportar un gran aïllament tèrmic amb alta eficiència energètica amb integració d'un sistema termo fusible i obertura automàtica.

Els sistemes PREFIRE LAMILUX estan certificats conforme compleixen les normes UNE 23585, UNE 23584 i les diverses disposicions de les companyies asseguradores. A més, cap destacar que s'incorporarà protecció de vida permanent segons EN 795 per als seus posteriores treballs de manteniment en cobertes (EPD).