Referències

PREFIRE instal.la en la nau José Llinas e Hijos, S.L. exutoris F100 CI-System PREFIRE-LAMILUX

Es dota al magatzem de José Llinas e Hijos, S.L. del polígon industrial ZAL (El Prat de Llobregat) de 16 exutoris CI-System F100 per a l'evacuació de fums en cas d'incendis amb alta eficiencia energètica.

La división PREFIRE STOLA va considerar convenient dotar a la nau d'exutoris CI-System F100 ja que estan especificament dissenyats per aportar un gran aïllament tèrmic amb una alta eficiencia energètica, amb integració d'un anclatge de línia de vida homologat, d'un sistema termo fusible, d'una obertura automàtica i manual amb quadre de control, i ventilació diaria amb motors elèctrics, criteris de gran importància degut a l'ambient salí de la zona.

Els sistemes PREFIRE LAMILUX estan certificats conforme compleixen les normes UNE 23585, UNE 23584 i de les diverses disposicions de les companyies asseguradores. A  més, cap destacar que incorporen protecció de vida permanent segons EN 795 per a les seves posteriors tasques de manteniment en cobertes (EPD).