Referències

Control de la temperatura y evacuació de fums en magatzems de Marroc

S'assegura el sistema d'evacuació de fums i la estanquitat a l'aire que requeria el magatzem del Marroc de Saint Gobain Transformados, SA.

La companyia Saint Gobain Transformados, SA va seleccionar les solucions de Prefire Lamilux per dotar els magatzems marroquins d'exutoris o airejadors pel control de fums.

Concretament, es va creure convenient la instal.lació d'exutoris o airejadors CI-System F100 de cúpula translúcida amb alta eficiència energètica per a assegurar l'entrada de llum natural i dotar les seves instal.lacions d'un sistema de control de temperatura i evacuació de fums SCTEH.