Referències

IPAGSA tria els SCTiEF Prefire Lamilux F100 per les seves altes prestacions

La companyia decideix protegir els seus magatzems de Rubí (Barcelona) amb exutoris-airejadors Prefire Lamilux CI-System F100 per a la evacuació de fums.

La divisió Prefire Stola dissenya i instal·la un sistema de control de temperatura i evacuació de fums SCTiEF a partir d'exutoris-airejadors Prefire Lamilux CI-System F100. A part de les altes prestacions que ofereixen els SCTiEF Prefire Lamilux, estan certificats com a sistema d'il·luminació natural i proveeixen alts valors d'eficiència energètica a l'edifici. Els exutoris-airejadors Prefire Lamilux disposen d'un sistema de protecció individual (EPI) assajat conforme la norma DIN EN 795 que permet dur a terme les tasques de manteniment dels SCTiEF en condicions de seguretat.