Referències

Total integració d'exutoris-airejadors Prefire Lamilux en una coberta épsilon

Els SCTiEF Prefire Lamilux CI-System F100 s'integren completament a la coberta épsilon del Centre Polivalent de l'Escala (Girona).

Prefire dota el centre d'un sistema de control de temperatura i evacuació de fums SCTEH d'altes prestacions. Els exutoris-airejadors Prefire Lamilux CI-System F100 es caracteritzen per ser l'únic SCTiEF del mercat certificat com a element d'il·luminació natural, per això, gràcies a ell, s'aconsegueix una conjunció de seguretat contra incendis i confort. A més, la familia de productes Prefire Lamilux assegura una total estanquitat i permeten disposar d'alts valors d'eficiència energètica.