Notícies

PREFIRE certifica el seu compromís amb el medi ambient i la societat

A PREFIRE portem 15 anys integrant en les nostres estratègies de negoci el nostre ferm compromís amb el medi ambient i hem fet un pas més certificant la nostra contribució a la sostenibilitat.

Sota el marc de referència de la norma internacional ISO 14001 i amb l'objectiu de contribuir a l'equilibri entre medi ambient, societat i economia, hem avalat que els nostres processos i operacions promouen aquest objectiu i que, a més, millorem contínuament el nostre acompliment ambiental.

Ho aconseguim gràcies a tots els pilars de l'empresa:

Enginyeria contra incendis: resultat d'un procés de disseny que té en compte normativa i reglamentació per a arribar a solucions de protecció contra incendis, eficients, respectuoses amb el medi ambient i tecnològicament innovadores.

Auditories instal·lacions contra incendis: estudiem i entenem els establiments dels nostres clients per a detectar punts de millora i incrementar l'eficiència de les seves instal·lacions de protecció contra incendis.

Instal·lacions de protecció contra incendis: disposem d'un sistema capaç de monitoritzar els consums de recursos i vetllar per un consum responsable.

Gestió de residus: ens comprometem al fet que tots els residus generats es traslladin a un gestor autoritzat en funció de la seva classificació, sempre que no siguin recuperables.

Manteniment: dins de les nostres actuacions de manteniments preventiu de les instal·lacions dels nostres clients, vetllem per la seva eficàcia i eficiència en tots els termes, inclòs mig ambiental.

Compres: ens preocupem perquè els nostres proveïdors compleixin amb la nostra política mig ambiental.

Equip: fomentem la sensibilització i implicació ambiental de tots els membres que formen part de GRUPO PREFIRE.

“A GRUPO PREFIRE és essencial que per a satisfer les necessitats del present no posem en risc la capacitat de les generacions futures per a satisfer les seves” – comenta Xènia López CSO de GRUPO PREFIRE. “Hem donat un enfocament sistemàtic en relació amb la gestió ambiental mitjançant la implementació d'un sistema capaç de contribuir al desenvolupament sostenible del grup, la societat i l'economia”.