Referències

Prefire ha estat adjudicataria per dotar d'exutoris els magatzems de Fornells de la Selva (Girona) de Transfluid

  • some alt
  • some alt

Prefire dota a la companyia d'equipament industrial Transfluid, S.A. d'exutoris CI-System F100 que els permet tenir un baix consum energètic.

Es dota el magatzem de Transfluid de 10 exutoris CI-System F100 Prefire Lamilux per a la evacuació de fums, aprofitant els sistemes d'aportació de llum natural tipus claraboia amb alts valors d'eficiència energètica i gran estanquitat. Es dota el sistema d'un doble dispositiu pneumàtic per a realitzar la ventilació diària.