Referències

Prefire instal·la els sistemes SCTEH en el complex industrial de BlueSun Consumer Brands, a Mataró (Barcelona)

NOM DEL PROJECTE: Complex industrial que l'empresa Bluesun Consumer Brands, a Mataró.

LOCALITZACIÓ: Mataró (Barcelona)

SISTEMES INSTAL·LATS: Exutoris Prefire Lamilux F100, Barreres de fums.

INSTAL·LACIÓ: Sistemes de control de temperatura i extracció de fums, i de detecció d'incendis.

Prefire ha finalitzat recentment la instal·lació dels sistemes de control de temperatura i extracció de fums, i de detecció d'incendis en el complex industrial que l'empresa Bluesun Consumer Brands, S.L.O. té a Mataró, Barcelona. Totes les naus del complex ja compten per tant amb exutoris i barreres de fums instal·lats per Prefire, aconseguint una xifra pròxima als 100 exutoris entre les seves diferents naus.

L'empresa Bluesun, dedicada a la fabricació de productes químics per a detergents i productes de neteja domèstica, va confiar el compliment de la normativa a Prefire qui va realitzar els dissenys segons les normes UNE 23585 i 23007, entre altres. El complex industrial, que en el 2015 pertanyia a Procter & Gamble, té 71000 m² i produeix detergent líquid, detergent en pols i ambientadors

Els exutoris triats van ser del fabricador i partner alemany Lamilux F100 de coberta, que posseeixen uns estàndards de qualitat molt elevats, tant en la seva funció com exutoris com en les prestacions afegides d'estanquitat, aïllament tèrmic i acústic. La instal·lació pneumàtica va ser realitzada per l'exterior de la coberta per a facilitar les tasques de manteniment posterior.

En el cas de la detecció es va seleccionar el sistema de mostreig per aspiració, ideal per a espais amb obstacles en alçada com són les prestatgeries. Cal destacar a més, que els treballs es van realitzar en coordinació amb els diferents industrials perquè no veiéssin afectats els ritmes d'avançament de l'obra, i el client pogués iniciar la seva activitat segons el pla inicial.